ЖАН ДИТУР (Dutourd Jean)
Књижевник
Париз, 14. 1. 1920 – Париз, 17. 1. 2011

САНУ: Одељење језика и књижевности: инострани члан од 23. 10. 1997.

Признања: Књижевно стваралаштво Монака за целокупно стваралаштво (1961)