МОРИС ДИВЕРЖЕ (Duverger Maurice)
Правник;
Ангулем (Angouleme), 5. 6. 1917 – , 17. 12. 2014

професор универзитета: Париз, Сорбона 1, (од 1955); директор Центра за упоредну анализу политичких система и Националне фондације за политичке науке

САНУ: Одељење друштвених наука: инострани члан од 7. 5. 1981.

Признања: Витез Легије части (Chevallier de la Legion dѣHonneur)