ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ
Књижевник;
Сента, 13/25. 11. 1826 – Београд, 9/22. 4. 1900

оснивач и директор Народног позоришта у Београду; професор Велике школе у Београду; Општа историја; министар просвете

ДСС: кореспондентни члан од 13. 1. 1863.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одбора за науке философске и филолошке од 6. 2. 1869. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883; секретар Одбора за науке философске и филолошке СУД 1884–1887. и 1888.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 38–39 (M. Ђ. Милићевић). – Hr E 5 (Uredništvo). – Јеремић, 157–158 (P. Јеремић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 100–101. – HE 1 (B. Петровић). – EJ 3 (M. Leskovac). – LPJ 2 (B. Kovaček). – ЕСИ 3368–369 (Б. Ковачек). – Нова искра 2 (1900) 156 (Аноним)

Некролог: БК 6 (1900) 635–638 (Аноним). – ПГ 21 (1900) 534–535 (Аноним). – СКА Год. 14 (1901) 323–332 (J. Туроман). – Рад и именик MC за 1900 c додацима (1901) I додатак, 1–9 (Аноним). – Наставник 11 (1901) 124–126 [C. Н. Томић]

Фотографија: САНУ–Ф 98, 98/1