ДИМИТРИЈЕ ЂУРИЋ
Официр;
Београд, 27. 9/9. 10. 1838 – Београд, 19/31. 10. 1893

ђенерал, професор и управник Војне академије у Београду; Тактика и стратегија; министар војни

СУД: редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 22. 11.1881. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: VE 2 (M. Jovanović). – Дод. Поменику, 39–41 (M. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници, P 425/3 (B. Алексијевић). – HE 1 (B. Белић). – Hr E 5 (Sl. Pavićević)

Некролог: СКА Год. 7 (1894) 182–183 (M. Ђ. Милићевић). – Ратник 15 (1893) 588–592 (J. Мишковић)

Фотографија: САНУ–Ф 99