ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ
Историчар књижевности;
(Мало Крчмаре, 17. 1. 1912 – Београд, 27. 7. 2006)

професор универзитета: Филозофски факултет*, Београд, редовни (од 1956); оснивач Катедре за општу књижевност и теорију књижевности; Центар (касније Институт) за теорију књижевности и уметности, оснивач (1950) и директор (1960–1966)

САНУ: Одељење литературе и језика (=језика и књижевности, од 1969): дописни од 21. 12. 1961; редовни од 16. 12. 1965; секретар Одељења литертуре и језика од 1. 3. 1963. до 19. 12. 1974; генерални секретар САНУ од 19. 12. 1974. до 15. 12. 1977; потпредседник САНУ од 15. 12. 1977. до 19. 11. 1981.

Приступна беседа: беседа: Особине Домановићевог израза. Посебна издања / САНУ. Споменице. 402, 30 (1967) 101–109. Није саопштио на скупу 28. 4. 1966. Дао као прилог за Споменицу.

Биографија, библиографија: Год. /САНУ. 71 (1968) 366; 85 (1979) 249–258; 97 (1991) 359–362; 105 (1999) 405–407.

Одбори: Одбор за књижевне теорије, председник; Одбор за критичка издања српских писаца; Одбор за проучавање историје књижевности; МАО за југословенске народне умотворине, председник; Хиландарски одбор, председник; Одбор за балканске народне умотворине

Признања: Седмојулска награда Србије (1969); Плакета САНУ поводом 100 годишњице; Изузетна Вукова награда (1994); Награда СКЗ за животно дело (1994); Орден рада са златним венцем (1961); Орден рада са црвеном заставом (1964); Орден Републике са сребрним венцем (1983); Изузетна Вукова награда (1994); Награда СКЗ за животно дело (1994); Почасни члан српског ПЕН центра (1998)

Фотографија: САНУ Ф–527 / 1