ЛАЗАР ДОКИЋ
Лекар и политичар;
Београд, 27. 3/8. 4. 1846 – Опатија, 1/13. 12. 1893

др медицине, професор Велике школе, Београд; Зоологија; председник Државног савета и министар просвете

СУД: дописни члан од 25. 1. 1870.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 1 (Ј. Хаџи). – Мали поменик, 91–93 (Л. Лазаревић). – Hr E 5 (J. D. M. ). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 102–103. – EJ 3 (V. Stanojević). – ME 2 (V. Stanojević)

Некролог: Учитељ 13: 4 (1893) 341–342 (Аноним). – СКА Год. 7 (1894) 184–185 (М. Ђ. Милићевић). – СА 4 (1898) Додатак 1, 41–44 (M. Радовановић)

Фотографија: САНУ–Ф 95, 95/1, XII