ЈАНКО ДРАШКОВИЋ
Официр и политичар;
Загреб, 20. 10. 1770 – Радгона, 14. 1. 1856

гроф, нунције Доње куће Хрватског сабора

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: НЕ 1 (Б. Водник). – ЕЈ 3 (Ј. Šidak). – BLGS 1, 433–435 (Н. Sundhaussen). – LPJ 1 (К. Georgijević)