БОРИВОЈЕ ДРОБЊАКОВИЋ
Етнолог;
(Крагујевац, 4. 8. 1890 – Београд, 7. 2. 1961)

гимназијски професор; директор Етнографског музеја у Београду (1927–1959); професор универзитета: Филозофски факлултет, Београд, Музеологија, етнологија народа Југославије, редовни професор (од 1960); шеф Етнолошке катедре

САНУ: Одељење друштвених наука: дописни члан од 14. 6. 1955; директор Етнографског института САН, именован од Председништва 7. 3. 1958.

Биографија, библиографија: Гласник Етнографског института САНУ 9–10 (1961) 275–280 (Мирко Барјактаровић). П. Ж. Петровић: Библиографија радова наших етнолога. др Боривоје М. Дробњаковић. Гласник Етнографског музеја. 11 (1936) 200-203.

Одбори: Етнографски одбор САН.

Признања: Palme Academique (1919); Орден Св. Саве 5. реда (1923); Орден Св. Саве 4. реда; Орден Св. Саве 3. реда

Некролог: Гласник / САНУ. 13 (1963) 5–6 (Д. Недељковић) ; Гласник Етнографског института САНУ. 9–10 (1961) 1-2 (Мирко Барјактаровић); Гласник Етнографског института САНУ. 25 (1976) 217–224 (Милка Јовановић)

Фотографија: САНУ Ф–520/1–8