ЛАСЛО ФОРО (LÁSZLÓ FORRÓ)
Физичар
Бачко Петрово Село, 1955.

Инострани члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 1. 11. 2012.

Школска спрема
Универзитет „Етвош Лоранд” у Будимпешти, основне студије (1979); Институт  за физику Свеучилишта у Загребу, докторат

Запослење
Федерални политехнички факултет у Лозани, редовни професор; Фонтене о Роз (Fonteney aux Roses), Француска, гостујући истраживач (1980‒1982); Институт  за физику Свеучилишта у Загребу, истраживач приправник (1982‒1985); научни сарадник (1985‒1989); Државни универзитет Њујорка у Стони Бруку, гостујући професор (1989‒1991); Институт за физику комплексне материје, директор (2003‒2009)