ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЋ
Правник и књижевни критичар;
(Рипањ, 28. 7. 1899 – Београд, 3. 10. 1977)

службеник у Министарству трговине и индустрије (1926–1941); директор Драме Народног позоришта у Београду (1945–1948); управник Југословенског драмског позоришта у Бгд (1948–1958); професор Филозофског факултета у Београду

САНУ: Одељење литературе и језика: дописни члан од 14. 6. 1955; редовни члан од 30. 1. 1958; секретар САНУ од 15. 4. 1960. до 21. 12. 1961; потпредседник САНУ од 21. 12. 1961. до 4. 11. 1965; председник од 4. 11. 1965. до 16. 12. 1971; председник Савета југословенских академија наука и уметности (1969)

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 67 (1962) 308–311; 71 (1968) 366; 84 (1978) 211–282.

Признања: dr hc Београдског универзитета; Седмојулска награда (1960); Награда АВНОЈ-а (1968); Вукова награда (1969); Орден заслуга за народ са златном звездом (1964); Орден републике са златним венцем (1969); Орден братства и јединства 1. реда; Орден рада 1. реда

Некролог: Год. / САНУ 84 (1978) 505–507 (Д. Вученов)

Фотографија: САНУ Ф-502/1–4