ДИМИТРИЈЕ ГОЛУБОВИЋ
Правник;
, 1826 – Београд, 16/28. 2. 1899

председник Апелационог и Касационог суда и члан Државног савета

СУД: редовни члан Одсека за науке историјске и државне, наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Некролог: Бранич 6 : 6 (1899) 286.