ФИЛАРЕТ (Световно име Бранко) ГРАНИЋ
Византолог и патролог;
(Велика Кикинда, 1/13. 9. 1883 – Београд, 3. 2. 1948)

СКА: дописник Академије друштвених наука од 18. 2. 1935; прави члан Академије друштвених наука од 16. 2. 1940.

САНУ: редовни члан; није распоређен у одговарајуће одељење; умро je фебруара, a 22. 3. 1948. одржана седница на којој су чланови СКА разврстани по одељењима

Приступна беседа: Приступну беседу није одржао.

Биографија, библиографија: Д. Руварац: Манастир Беочин. Сремски Карловци 1924. Стр. 51–53: Др Филарет (у свету Бранко) Гранић.– EJ 4 (I. Nikolajević). – СКА Год. 43 (1935) 226–232 и 49 (1940) 231–234. – Богословље 24 (1980) 27–41 (A. Јевтић, Љ. Никић). – LPJ2(D. M. Kalezić). – ЕСИ 331–332 (Р. Радић). – ЗРВИ 6 (1960) 257–272 (Љ. Никић)

Некролог: Гл. СПЦ 29 (1948) 311–312 (Д-л = Данило Цветков). – ИЧ 1 (1948) 400–402 (Г. Острогорски). – BS 10 (1949) 135–138 (Г. Острогорский)

Фотографија: САНУ–Ф 203, 203/1–2