Јасмина Грковић-Мејџор
Лингвистика, филологија
Станишић, 23.2.1959.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 5. 11. 2009.
За редовног члана изабрана 5. 11. 2015.

Школска спрема
Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду 1981, магистрирала 1984. и докторирала 1990. године.

Запослење
Одсек за српски језик и лингвистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; у звање доцента изабрана 1991, у звање ванредног професора 1995, у звање редовног професора 2000. године.

Функције у САНУ
Потпредседник Огранка САНУ у Новом Саду; члан Издавачког одбора САНУ; члан Одбора за универзитетско образовање САНУ; члан Одбора за науку САНУ; представник САНУ у Националном савету за научни и технолошки развој; представник САНУ у Стручно-научном већу Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу; председник Старословенског одбора; члан Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија; члан Одбора за етимолошки речник; члан Управног одбора фонда „Ђорђе Зечевић” (за унапређење и заштиту ћирилице).

Приступна академска беседа
Обрасци заклињања у историјској перспективи: лингвистички и когнитивни увиди (објављена у: Академске беседе, САНУ, књ. 1 (2016): 223–234).

Чланство у другим академијама
Инострани члан Аустријске академије науке (2022)

Чланство у стручним удружењима
Члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске; члан Управног одбора Матице српске; секретар Његошевог одбора Матице српске; члан Друштва за античке студије Србије; члан Европског лингвистичког друштва (Societas Linguistica Europaea).

Уреднички рад
Главни и одговорни уредник часописа Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад); члан редакције часописа Slověne. International Јournal of Slavic Studies (Мосва); члан редакције часописа Wiener Slavistisches Jahrbuch (Беч); члан редакције часописа Linguistics and Anthropology / Лингвистика и антропология (Иркутск); члан уредништва часописа Октоих (Подгорица); члан редакције часописа Анали Оганка САНУ у Новом Саду; члан Стручне редакције Српске енциклопедије (област филологија / лингвистика); уредник едиције Словенски и српски средњи век (САНУ, Старословенски одбор); главни уредник часописа Прилози проучавању језика (Нови Сад, 2006–2012).

Признања и награде
Награда из фонда „Александар Белић“ при САНУ за најбољу објављену књигу из области науке о језику у 1994. (за младе научне ствараоце); Повеља Одбора за обиљежавање петстоте годишњице прве ћириличке штампарије на словенском југу, ЦАНУ 1994; награда „Павле и Милка Ивић” Славистичког друштва Србије за најбољи рад из српске лингвистичке славистике за 2018. годину.

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ, CXVI, 2010 (за 2009), 655–675; Годишњак САНУ, CXXIIII, 2017 (за 2016), 395‒302.
Биографија и библиографија