КОНСТАНТИН ЈАКОВЉЕВИЧ ГРОТ (Константин Яковлевич Грот)
Историчар и историчар књижевности;
Царско село, 22. 6/4. 7. 1853 – Ленинград, 29. 9. 1934

професор универзитета (Варшава); управник архива у Петрограду

СУД: дописни члан од 30. 1. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: ЭС 9 (Аноним). – V. A. Francev: К. J. Grot. Praha 1935. – СДР 134–136 (Ю. И. Штакельберг). – Новый сборник по славянов’д’ыю, стр. XXVI–XXX

Фотографија: САНУ–Ф 91, 91/1