ЈЕВРЕМ ГРУЈИЋ
Политичар и дипломата;
Даросава, 8. 11. 1827 – Београд, 15/27. 9. 1895

министар правде, министар унутрашњих дела; члан Државног савета и посланик у Цариграду, Лондону и Паризу

ДСС: редовни члан од 2. 1. 1855.

СУД: редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 20. 3. 1869; секретар Одбора 1870–1871.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1864.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику 27–30. – Ловчевић I, 136. – GE 19 (Anonim). – LPJ 2 (D. Vlatković). – НЕ 1 (С. Јовановић). – EJ 3 (V. Čubrilović). – BLGS 2, 95–96 (A. Moritsch).

Некролог: Српске новине 62 : 210 (19. IX 1895) 1058 (Аноним). – СКА Год. 10 (1898) 209–251 (П. Срећковић).

Фотографија: САНУ–Ф 92, 92/1