САВА ГРУЈИЋ
Официр и политичар;
Колари, 25. 11. 1840 – Београд, 21. 10/3. 11. 1913

министар војни, министар иностраних дела, посланик у Атини, Петрограду и Цариграду и председник Државног савета.

СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичке) од 2. VI 1875.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

министар војни, министар иностраних дела; посланик у Атини, Петрограду и Цариграду и председник Државног савета

СУД: редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 2. 6. 1875.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Мали поменик, 76–77 (Л. Лазаревић). – НЕ 1 (С. Јовановић). – GE 19 (Anonim). – BLGS 2, 97–98 (A. Moritsch). – EJ 3 (Ν. Maksimović). – VE 3 (D. Тт.). – ЕСИ 337–338 (С. Ратковић-Костић)

Некролог: Ратник 1 (1914) (М. Рашић). – Славянская изв’стия 54 (1913) 739 (Аноним). – СКГ 14 (1914) 557 (Аноним). – СКА Год 27 (1914) 202–203 (Ст. Новаковић)

Фотографија: САНУ–Ф 93