АНТОНИЈЕ ХАЏИЋ
Књижевник;
Суботица, 20. 11/2. 12. 1831 ‒ Нови Сад, 17. 1. 1916

управник Народног позоришта (Нови Сад) и председник Матице српске

СУД: редовни члан Одсека филолошког и философског од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (Р. Одавић). – Савременици и последници P 425/14 (В. Алексијевић). – LPJ 2 (1979) 351–352 (N. Đorđević)

Фотографија: САНУ–Ф 179, 179/1