НИКОЛА ХАЈДИН
Инжењер грађевинарства
Врбовско, 4.4.1923. - Београд, 17.7.2019.

редовни члан

Одељење техничких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 28. 5. 1970.
Редовни члан од 22. 4. 1976.

Област рада
Грађевинарство (теорија еластичности, отпорност материјала, теорија конструкција) – лучне бране и мостови

Школска спрема
Грађевински факултет Универзитета у Београду, основне студије (1951); докторат, др техничких наука (1956); специјализација у студијском одељењу фабрике челичних конструкција Zachokke (Швајцарска)

Запослење
Грађевински факултет Универзитета у Београду, редовни професор;
гостујући професор на Савезној високој школи (ЕТН), Цириху (1971 – 1973); гост научник Швајцарског удружења за челичне конструкције; у пензији (1996)

Функције у САНУ
Потпредседник САНУ,  за област природних наука (1994 – 2003)
Председник САНУ (2003 – 2015)

Приступна академска беседа
Саопштење: „Теорија танкозидних штапова и њена примена у техници“. Шт.: ПИ/САНУ 452 (1972)159–164; беседа: „Теорија конструкција и савремене грађевинске конструкције“. Одржана 13. 1. 1977. Шт.: Споменица/САНУ 4 (1978) 39–47.

Чланство у другим академијама
САЗУ, инострани члан од  23. 4. 1987; Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Paris), редовни члан од 28. 9. 2002; инострани члан Атинске академије наука од фебруара 2005; члан Европске академије наука са седиштем у Лијежу (Белгија) од 2012.

Чланство у стручним удружењима
Међународно друштво за мостове и високоградњу (IABSE) – председник југословенске групе; Савез друштава грађевинских конструктора Југославије , председник (1979–1982); Међународна унија за теоријску и примењену механику – председник југословенског комитета (IUTAM); Швајцарско друштво за истраживање и конструисање у области челичних конструкција; Друштво грађевинских инжењера и техничара Новог Сада; Југословенско друштво за механику (почасни члан); Грчко друштво за теоријску и примењену механику (Hellenic society of Theoretical and Applied Mechanics) (1998)

Уреднички рад
Costruzioni metalliche, члан интернационалног научног комитета

Признања и награде
Октобарска награда Београда (1959);
Октобарска награда Новог Сада (1981);
Награда АВНОЈ-а (1987);
Прва награда за пројекат моста преко реке Висле у Плоцку, Пољска (1996);
Орден рада са златним венцем (1979);
Орден заслуга за народ са златним венцем (1987);
Почасни доктор Националног техничког универзитета у Атини (2000);
Плакета Светог Ђорђа града Крагујевца (2011)

Биографије и библиографије
Год./САНУ. 83 (1977) 185–191; 94 (1988) 329–335; 103 (1997) 345–348.