РОБЕРТ ХОДЕЛ (Robert Hodel)
Слависта
Бутисхолц, 22. 8. 1959.

инострани члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 5. 11. 2015.

Област рада
Cрпска и руска књижевност, компаратистика

Школска спрема
Основне студије славистике, филозофије и етнологије, Универзитет у Брну; Универзитет у Санкт Петербургу (1985‒1986); Универзитет у Новом Саду (1987‒1988);
Универзитет у Берну, докторат (1992)

Запослење
Институт за Славистику Универзитета у Хамбургу, професор (1997‒)

Чланство у стручним удружењима
Академије „Leibniz-Sozietaet der Wissenschaften zu Berlin“, члан (2011‒)

Уреднички рад
Летопис  Матице Српске (Нови Сад); Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад); Slavica Gandensia (Гент); Prace Filologiczne (Варшава);
Slavonica (Манчестер); Annales Pont (Копар); Novi Izraz (Сарајево); Књижевне новине (Београд); Доситејев врт  ‒ годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић“ (Београд); Књижевни магазин (Београд); Књижевне новине (Београд); Текст и традиција (Санкт-Петербург); Trudy RAŠ (Москва)

Признање и награде
Награда „Петрополʼ“ (Петрополь), Санкт Петербург (2015)