ФЕЛИКС ХОФМАН (Felix Hofmann)
Рударски инжењер;
Нова Молдава, 4. 12. 1830 ‒ Бела Црква, 17. 2. 1914

СУД: почасни члан од 2. 6. 1875; редовни члан Одбора за науке природне и математичке од 30. 1. 1884.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: GВЈ 1, 119.

Некролог: СКА Год. 27 (1914) 204–205 (Ст. Новаковић). – ГСГД 3 (1914) 291–293 (Д. Антула)

Фотографија: САНУ–Ф 180, 180/1–2, 180/Зг