ФИЛИП ХРИСТИЋ
Правник и државник;
Београд, 15/27. 3. 1819 ‒ Мантон \Француска\, 29. 1/11. 2. 1905

др права, лични секретар кнеза Милоша, министар иностраних дела и просвете и члан Државног савета

ДСС: редовни члан од 13. 1. 1846. [29. 12. 1845, Перуничић]

СУД: редовни члан Одсека за науке историјске и државне, наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (С. Јовановић). – Савременици и последници P 425/14 (В. Алексијевић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 74–75. – Настајање нове српске државе. Велика Плана 2000. Стр. 27 : Ф. Христић (M. Радевић)

Некролог: СКА Год. 18 (1905) 159 (С. М. Лозанић)

Фотографија: САНУ–Ф 181,181/1–4