МИЛОСЛАВ ЈОЗЕФ ХУРБАН (Jozef Miloslav Hurban)
Књижевник;
Бецко, 19. 3. 1817 ‒ Хлбоке, 21. 2. 1888

др теологије и евангелистички пастор

ДСС: кореспондентни члан од 1. 8. 1848.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: GE 20, 417 (L. Léger). – Encyclopedia Slovenska 2, 362–363 (Anonim). – Sto slávnyh Slovákov, 83 (M. Ferko). – BLGS 2 (1976) 196–198 (H. Glassl)

Фотографија: САНУ–Ф 66