ВИКТОР ИГО (Victor Hugo)
Безансон, 26. 2. 1802 – Париз, 22. 5. 1885

Песник и књижевник

СУД: почасни члан од 30. 1. 1885.

Биографија, библиографија: HE 2 (M. Ибровац). – GE 20 (Ch. Le Goffic et Ed. Thieulin). – Dictionnaire biographique des auteurs 1, 671–675 (G. Picon). – Страни преглед 6 (1936) 33–35 (M. Ибровац)

Фотографија: САНУ–Ф 24