ЈОВАН ИЛИЋ
Песник;
Београд, 12/24. 8. 1825 – Београд, 12/25. 3. 1901

секретар Светоандрејске скупштине, члан Апелационог суда, министар правде

ДСС: редовни члан од 13. 1. 1857.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: HE 2 (B. Петровић). – LPJ 2 (M. Pavić). – Записи J. Грујића. Књ. 1–3. СКА 1922–1923. – Књижевност 12 (1951) 454–455 (Ж. Π. Јовановић). – Скерлић, стр. 480 + 499 (Ж. П. Јовановић)

Некролог: БК 7 (1901) 383–384 (Аноним). – СКГ 2 (1901) 134–142 (Ј. Продановић). – ЛМС 207 (1901) 133–138 (Д. J. Илијћ). – CKA Год. 15 (1902) 253–256 (П. Ђорђевић)

Фотографија: САНУ–Ф 105