СВЕТОЗАР ИВАЧКОВИЋ
Архитекта;
Делиблато, 10. 12. 1844 – Београд, 30. 1. 1924

архитекта при Министарству грађевина

СУД: дописни члан од 18. 6. 1878; редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 22. 11. 1881; Одбора уметничког од 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: HE 2 (C. Дежелић). – ELU 3 (B. Nestorović). – LEJ 1 (D. Đurić-Zamolo)

Фотографија: САНУ–Ф 104, 104/1г