Александар Ивић
Математика (аналитичка теорија бројева)
Београд, 06.03.1949.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 15. 12. 1988. у Одељење природно-математичких наука.
За редовног члана изабран 26. 10. 2000. у Одељење за математику, физику и гео-науке.

Школска спрема
Докторат математичких наука (1975) на Природно-математичком факултету Универзитета  у Београду.

Запослење
Рударско-геолошкифакултетУниверзитета у Београду, редовни професор од 1988.
Професор емеритус од 2014.

Приступна академска беседа
Саопштење: „Неки новији резултати теорије Римановезета-функције“. Глас / САНУ.ОПМН.362 : 55 (1990) 63‒72.
Беседа: „Расподела нулазета-функције“, 24. 5. 2001.

Чланство у стручним удружењима
Математички институт, члан од 1973. до 2003.

Уреднички рад
Publications de l’Institut mathematique, члан редакционог одбора од 1983. до 2007.

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 95 (1989) 449‒456; 104 (1998) 423‒427; 112 (2006) 363‒367.
Библиографија
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Ivic
http://www.numbertheory.org/ntw/extras/ivic.html