Александар Ивић
Математика (аналитичка теорија бројева)
Београд, 06.3.1949. - Београд, 27. 12. 2020.

 

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 15. 12. 1988;
за редовног члана изабран 26. 10. 2000.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, магистратура (1973) и  докторат математичких наука (1975)

Запослење
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1988);
професор емеритус (од 2014)

Приступна академска беседа
„Неки новији резултати теорије Римановезета-функције“, саопштење, Глас / САНУ.ОПМН.362 : 55 (1990) 63‒72.
„Расподела нулазета-функције“, беседа (24. 5. 2001)

Чланство у стручним удружењима
Математички институт, члан (1973−2003)

Уреднички рад
Publications de l’Institut mathematique, члан редакционог одбора (1983− 2007)

Биографија и библиографија
Год. / САНУ 95 (1989) 449‒456; 104 (1998) 423‒427; 112 (2006) 363‒367.
Библиографија
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Ivic
http://www.numbertheory.org/ntw/extras/ivic.html