ПАВЛЕ ИВИЋ
Лингвиста;
(Београд, 1. 12. 1924 – Београд, 19. 9. 1999)

професор универзитета: Филозофски факултет, Нови Сад, редовни професор (од 1964)

САНУ: Одељење језика и књижевности: дописни члан од 27. 4. 1972; редовни од 16. 11. 1978.

Приступна беседа: Развој терминологије у језику средњовековних Срба. Глас / САНУ. ОЈК. 325 : 11 (1980) 63-70. Одржана 9. 10. 1979.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 79 (1975)757–766; 86 (1980)205–210; 96(1990) 479–493; 105 (1999) 409–427. Јужнословенски филолог. ISSN 0350-185Х. 56 (2000) / Слободан Реметић.

Одбори: Одбор за ономастику, члан (од 1973), председник (од 1981); Одбор за народну књижевност, члан (1982–1992); Одбор за етимолошки речник српскохрватског језика, председник (од 1984); МАО за дијалектолошке атласе, председник (од 1970); МАО за проучавање Косова и Метохије; Одбор за историју Срба у Хрватској

Признања: dr hc: State University, Columbus, Ohio (1987); Седмојулска награда (1968); Специјална Вукова награда (1987); Октобарска награда Београда (1990); Повеља задужбине Јакова Игњатовића у Будимпешти за животно дело (1996)

Некролог: Год. / САНУ 106 (2000) 469–473 (Александар Младеновић), исто (без паг.) (С. Реметић), исто (без паг.) (Ирена Грицкат-Радуловић) .- Зборник Матице српске за књижевност и језик 42 : 2–3 (1999) 495–502 (Д. Петровић), исто (без паг.) (Д. Ћосић).- Zeitschrift fur Balkanologie. ISSN 0044–2356. 35 (1999) 234–236 (Klaus Steinke)

Фотографија: САНУ Ф–545