СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ
Биолог и писац;
(Књажевац, 24. 11/7. 12. 1890 – Београд, 2. 11. 1962)

др биологије, професор Универзитета у Београду; Фармацеутски факултет

СКА: дописник Академије уметности од 16. 2. 1937.

САНУ: дописни члан Одељења литературе и језика од 22. 3. 1948; редовни члан Одељења литературе и језика од 17. 12. 1959; проглашен 22. 2. 1960. Шт. Говор академика Ст. Јаковљевића. САНУ Год. 67(1962) 143–146; секретар Одељења литературе и језика од 21. 12. 1961. до 2. 11. 1962.

Биографија, библиографија: САН Год. 65 (1959) 255–257. – LPJ 2 (Ž. P. Jovanović)

Некролог: Arhiv bioloških nauka XVI : 3–4 (1964) 169–172 (M. Janković)

Фотографија: САНУ–Ф 339, 339/1–8, XX