ВЛАДИМИР ЈАКШИЋ
Економиста, статистичар;
Крагујевац, 23. 4. 1824 – Београд, 16/28. 8. 1899

професор Лицеја у Београду; финансије и статистика и начелник Статистичког одељења у Министарству финансија

ДСС: редовни члан од 8. 1. 1850; секретар ДСС од 7. 8. 1851; казначеј ДСС 1852, 1853, 1854.

СУД: редовни члан Одсек за науке историјске и државне наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 56 (M. Ђ. Милићевић). – НЕ 2 (П. Вујевић). – Савременици и последници, P 425/4 (В. Алексијевић). – Гл. СУД 71 (1890) 308–322.

Некролог: СКА Год 13 (1900) 248–249 (Б. Јовановић)

Фотографија: САНУ–Ф 106