МИЛОВАН ЈАНКОВИЋ
Економиста и политичар;
Влашка, 1. 11. 1828 – Београд, 8/20. 10. 1899

председник Главне контроле, професор Лицеја у Београду, Еконимија; министар финансија

ДСС: редовни члан од 2. 1. 1855; казначеј ДСС од 25. 9. 1858.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одбора за науке философске и филолошке од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 56–60 (М. Ђ. Милићевић). – НЕ 2 (С. Јовановић). – Ловчевић II 12. – Савременици и последници, P 425/4 (В. Алексијевић). – LPJ 2 (М. М. Nikolić)

Некролог: СКА Год. 13 (1900) 249–253 (Ст. Бошковић).

Фотографија: САНУ–Ф 107