ЈОВАН БОШКОВИЋ
Филолог;
(Нови Сад, 19. 2. 1834 − Београд, 25. 12. 1892/6. 1. 1893)

професор универзитета (Велика школа, Универзитет у Београду) и министар просвете

СУД: редовни члан Одбора за науке философске и филолошке од 14. 11. 1865. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883; секретар Одбора СУД за науке философске и филолошке (1871, 1876, 1877); секретар и благајник СУД 27. 2. 1883–1891.

СКА: прави члан од 15. 11. 1892. без опредељења „за извесни и одређени ред Академије“

Приступна беседа: Приступну беседу није одржао.

Биографија, библиографија: Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 96–97. – История Славянской Филологiи, 745–747 (В. Ягичъ). – НЕ 1 (А. Белић). – EJ 2 (Ž. Petrović). – LPJ 1 (Ž. Mladenović). – Дод. Поменику, 19–21.

Некролог: СКА Год. 6 (1893) 144–147 (M. Ђ. Милићевић). – ПГ 14 (1893) 145–180 (Ђ. С Ђорђевић). – Јавор 22 : 8 (1893) 256–258 (Д. A. Живаљевић). – Стражилово 6 (1893) 16 + 32. – Весник Српске цркве 4 (1893) 72–76. – У спомен J. Бошковићу. ЛMC 177 (1894) 90–107 (J. Ђорђевић).

Фотографија: САНУ–Ф 193, 193/1–4