ЈОВАН ДЕЛИЋ
Српска књижевност
Борковићи, 4. 10. 1949.

дописни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема 
Филолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1971), магистарске студије (1979) и докторат (1996)

Запослење
Филолошки факултет Универзитета у Београду, редовни професор (2009);
Филолошки факултет Универзитета у Новом Саду, доцент; ванредни професор (1996);
Лектор за српски језик на Семинару за славистику Универзитета „Георг Аугуст“ у Гетингену (1986–1991)

Уреднички рад
Зборник Матице српске за књижевност и језик (2000–); зборници радова у едицији „Поетичка истраживања” на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века. Национални и европски контекст; зборници радова са Ћоровићевих сусрета „Српска проза данас”, односно зборници о савременим песницима, на критичким расправама „Симпозијум критике” књижевних сусрета „Пјесничка ријеч на извору Пиве”

Награде и признања
Две „Бранкове награде“ Матице српске за есеј;
Награда „Милош Богдановић“ за књижевну критику;
Награда „Књига године“ Друштва књижевника Војводине;
БИГЗ-ова награда;
Награда „Вук Филиповић“;
Награда из Фонда Александра Арнаутовића „Златна српска књижевност“;
Награда „Златни беочуг“;
Награда „Шпиро Матијевић“;
Награда „Ђорђе Јовановић“;
Награда „Младен Лесковац“;
Повеља Удружења књижевника Србије за животно дело