БОГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ
Статистичар и писац;
Бохданеч [Чехословачка], 2. 6. 1839 – Београд, 13. 4. 1924

управник Државне статистике

СУД: редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 24. 6. 1879.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (Р. Сигњар)

Некролог: СКА Год. 33 (1926) 155 (A. Белић)

Фотографија: САНУ–Ф 109