ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Лекар, песник и књижевник;
(Нови Сад, 27. 11. 1833 – Каменица / Срем, 14. 6. 1904)

управник Текелијанума, лекар у Панчеву, Сремским Карловцима, Бечу, Београду и Загребу и драматург Народног позориштау Београду

ДСС: кореспондентни члан од 21. 1. 1862.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892; прави члан Академије уметности од 5. 2. 1896.

Приступна беседа: Краљевић Марко и Троглави Арапин. Шт.: СКА Год. 10 (1896) 74–78 [песма]. Проглашен 15. 6. 1896. (СКА Год. 10 (1896) 69–79)

Биографија, библиографија: Знаменити Срби 3 (1904) 92–94 (A. Гавриловић). – Споменица СЛД, 195 (В. Станојевић) и 382–385 (М. М. Велимировић). – НЕ 2 (В. Петровић). – LPJ 2 (Р. М. Jeftić). – СКГ 13 (1904) 624–626: Змај у руској књижевности. (Аноним). – ZSPh 14 (1937) 60–63 + 320–322 : Z. J. Jovanovic und die deutsche Literatur (J. M. Milovic). – ЛМС 377 (1956) 621–625 и 378 (1956) 153–158 + 247–250 + 368–373 + 490–495 + 620–625 (Ж. П. Јовановић). – M. Поповић: Историја српске књижевности : романтизам. Књ. 3. Бгд 1972. Стр. 474–475.

Некролог: 3 (1904) 721–724 (Аноним). – Дело 31 (1904) 289–292 (M. K. Драгутиновић). – Српски Сион 14 (1904) 346–348 (Д. Руварац). – СКА Год. 18 (1905) 326–349 (С. Матавуљ)

Фотографија: САНУ–Ф 222, 222/1–6