КОСТА ЈОВАНОВИЋ
Економиста и политичар;
Београд, ??? 1832 – Београд, 15/27. 4. 1895

професор Лицеја у Београду, министар просвете и црквених дела и члан Државног савета

ДСС: редовни члан од 21. 2. 1862.

СУД: редовни члан Одбора за науке историјске и државне наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 64 (М. Ђ. Милићевић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 70.