ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ
Историчар и политичар;
(Котор, 2/14. 2. 1865 – Београд, 10. 2. 1928)

министар унутрашњих дела, министар просвете, члан Државног савета и професор универзитета на Великој школи у Београду

СКА: дописник Академије друштвених наука од 6. 1. 1890; прави члан Академије друштвених наука од 7. 2. 1900.

Приступна беседа: О Летопису попа Дукљанина. Шт.: Летопис попа Дукљанина. Дело (Београд) 23 (1902) 145–146 [извод, исто као у Год.] Проглашен 22. 2. 1902. (СКА Год. 15 (1901) 190, 220–228 [извод])

Биографија, библиографија: НЕ 2 (Д. Поповић, H. Радојчић). – Нови живот 6 : 21 (1924) 106–107. – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 136–137. – СКА Год. 15 (1902) 276–283. – Споменица УБ, 97–98. – LPJ 2 (M. M. Nikolić). – ЕСИ 413–414 (Ђ. Бубало)

Некролог: СКА Год. 36 (1928) 89 (Сл. Јовановић). – СКГ н. с 23 (1928) 479–480 (У. Џонић). – Весник СЦ 33 (1928) 466–468 (J. Липовац). – ЖР 1 (1928) 315–316 (Д. Д. Живаљевић). – Политика (11. II 1928) 1–2 (M. Л. Зечевић). – Политика (12. II 1928) 1–2 (Ст. Станојевић). – ГПД 8 (1928) 186 (Аноним)

Фотографија: САНУ–Ф 219