ПАНТА ЈОВАНОВИЋ
Правник и политичар;
Београд, 1828 – Београд, 24. 12. 1885

министар финансија и члан Државног савета

ДСС: прави члан од 8. 1. 1850; секретар ДСС 1853; 1854; 1855.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: М. Ђ. Милићевић: Илија M. Коларац. Бгд 1896. Стр. 132: Панта Јовановић. – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 66–67: Панта Јовановић

Некролог: СН 1885, 287/1343. – Браник 2 (1886). – Тежак 17 (1886) 33. – Гл. СУД 68 (1889) 57–58 (Аноним)