ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ
Економиста, политичар и писац;
Шабац, 28. 8. 1833 – Београд, 4. 3. 1922

професор Велике школе  у Београд, Политичка економија; министар финансија и државни саветник

ДСС: редовни члан од 21. 2. 1862.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 6. 2. 1869. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883; секретар Одбора за науке државне и историјске СУД (1882–1883); председник СУД (1883–1886)

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Велики илустровани календар за 1892. Нови Сад (1891) 119–121. – GE 21 (G. Pawlowski). – НЕ 2 (С. Јовановић). – Новосадске биографије 11, 150–152. – LPJ 2 (М. М. Nikolić)

Некролог: СКГ н. с. 5 (1922) 454–460 (В. Ћоровић). – Архив 21 : 4 : II коло (1922) 155–159 (Љ. Радовановић). – Јужна Србија 1 (1922) 40 (Аноним=M)

Фотографија: САНУ–Ф110, 110/1–8