ВИДОЈКО ЈОВИЋ
Геолог
Пирот, 2. 9. 1956.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Област рада
Геологија-геохемија

Школска спрема
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1980), магистратура (1983) и докторат (1990); Природно-математички факултет Универзитета у Загребу, специјализација (1987/88); Маколи институт за проучавање земљишта, Абердин, специјализација (1990/91)

Запослење
Рударско-геолошки факултет, редовни професор (2003–), асистент (1985); доцент (1991); ванредни професор (1997);  Геозавод-Неметали, Београд, истраживач (1980–1985)

Приступна академска беседа
„Селен у стенама, земљиштима и неким биљкама Србије“ (25. 6. 2004)

Чланство у стручним удружењима
Geochemical Society (САД); International Association for Geochemistry and Cosmochemistry (Канада); Association of Exploration Geochemists (Канада); Mineralogical Society of Great Britain; International Commission on the History on Geological Sciences-INHIGEO; Selenium-Tellurium Development Association (Белгија); Удружење за заштиту природе „Самоков“, почасни председник

Уреднички рад
Ecologica, главни уредник; члан уређивачких одбора: Зборник Матице српске за природне науке, Геолошки анали Балканског полуострваВесник Геозавода, ФлогистонПроблемы биогеохимии и геохимической экологии (Казахстан); референт часописа Mineralogical Abstracts; Сабрана дела Ј. Панчића, четири књиге Д. Срејовића; Билтен Фонда за научна истраживања САНУ, уредник; Bulletin of Scientiffic Research – Annual Report, уредник; члан уређивачког одбора библиотеке Поучник СКЗ;
„Стеван Бошковић – живот и дело : поводом 150 година од рођења”, уредници Видојко Јовић и Саша Бакрач. Београд: САНУ и Војногеографски институт. (Научни скупови / Српска академија наука и уметности, књ. 184. Одељење за математику, физику и гео-науке, књ. 7) (2019);
„Владимир Д. Ласкарев – живот и дело : поводом 150 година од рођења”, уредници Видојко Јовић и Мери Ганић. Београд: САНУ и Српско геолошко друштво. (Научни скупови / Српска академија наука и уметности, књ. 185. Одељење за математику, физику и гео-науке, књ. 8) (2019);
„Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину”. (Научни скупови /  САНУ, књ. CLVII. Одељење хемијских и биoлошких наука, књ. 7) (2016)

Одбори
Одбор за селен и магнезијум; Одбор „Човек и животна средина“; члан Управног одбора Фонда за научна истраживања САНУ

Признања и награде
Повеља Српског геолошког друштва (1991);
Повеља Српске књижевне задруге (2002);
Захвалница за унапређење рада Музеја науке и технике и доприноса остварењу мисије Музеја, поводом 25 година Музеја науке и технике (2014);
Захвалница за фундаментални допринос развоју геолошких наука и руско-српску сарадњу и златну медаљу В. В. Коваљског за достигнућа у геохемијској екологији, додељује Институт геохемије и аналитичке хемије „В. И. Вернадски“ Руске академије наука (2015);
Плакета за допринос активностима Српског геолошког друштва  поводом 125 година од оснивања (2016);
Велика сретењска повеља за неговање српско-словеначких културних и научних веза (2017)

Биографије и библиографије
Год./САНУ 110 (2004) 341–358