ДУШАН КАНАЗИР
Молекуларни биолог;
Мошорин, 28. 6. 1921 – Београд, 19. 9. 2009

професор универзитета: ПМФ, Београд, редовни професор од 1968; начелник лабораторије за мол. биол. и ендокринол. Института „Борис Кидрич“ у Винчи (1956–1973)

САНУ: Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 21. 12. 1961; редовни од 7. 3. 1968. Од оснивања члан Одељења хемијских и биолошких наука; потпредседник САНУ од 16. 12. 1971. до 19. 11. 1981; председник САНУ од 19. 11. 1981. до 22. 12. 1994.

Приступна беседа: није одржао

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 69 (1964) 457–461; 81 (1968) 367–368; 92 (1986) 307–338; 102 (1996) 361–368.

Одбори: Одбор за биомасу; Међуакадемијски одбор за нефрологију; Међуакадемијски дбор за 3. миленијум; Међуакадемијски одбор за биомедицинска истраживања; Међуакадемијски одбор „Човек и животна средина“; Међуакадемијски одбор за изучавање дејства климатских фактора; Међуакадемијски одбор за ендемску нефропатију

Признања: Седмојулска награда (1961); Награда АВНОЈ-а (1970); Орден рада 3. реда (1956); Орден рада са црвеном заставом (1961); Орден заслуга за народ са златном звездом (1965); Орден братства и јединства (1976); Орден командира легије части, Француска (1984)

Фотографија: САНУ Ф-560