ФЕЛИКС КАНИЦ (Felix (Philipp) Kanitz)
Археолог, етнограф, путописац и илустратор
Пешта, 2. 8. 1829 – Беч, 5. 1. 1904

СУД: дописни члан од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: GE 21 (R. S.). – НЕ 2 (H. Радојчић). – ÖBL 13 (1963) 215 (Anonim). – BLZ 10, 157. – ELU 3 (M. Kolarić). – ЕСИ 425–426 (T. Катић). – BLGS 2, 336–337 (G. Grimm)

Некролог: СКА Год. 17 (1904) 362–371 (M. Валтровић). – БК 10 (1904) 63–64 (Аноним). – ЛБКД 4 (1904) 110–115 (В. Н. Златарски).

Фотографија: САНУ–Ф114