Владимир Кањух
лекар
Охрид, 04.03.1929.

редовни члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
Одељење медицинских наука:
За дописног члана изабран 21. 03. 1974.  a за редовног 15.12.1983.

Област рада
Патологија: кардио-васкуларна патологија (посебно урођене срчане мане и њихова плућна циркулација, атеросклероза и њене компликације, тумори срца, итд.); онкопатологија; тератологија (посебно спојени близанци) и историја српске и светске медицине.

Школска спрема и усавршавања
Медицински факултет у Београду, 1955.; Специјализација патолошке анатомије, 1961.; Плућна циркулација и цитодијагностика, Париз 1960.; Корелација клинике и патологије, Лондон; Плућна циркулација, Амстердам;Субспецијализација кардиоваскуларне патологије, 1962.-1964., St.Paul, Minn., USA, ментор проф.Jesse E. Edwards, иностр.чл.САНУ; Члан и гостујући професор ’’Jesse E. Edwards Registry of Cardiovascular Disease’’. Хабилитациони рад:“ Патолошка морфологија конгениталних малформација плућних  вена“, 1965.; Докторска дисертација “Хистопатолошке промене крвних судова плућа у урођеним срчаним манама“, 1981.

Запослење
Медицински факултет Универзитета у Београду (Катедра патологије, шеф 1976. – 1980.), редовни професор од 1982. и Институт за патологију, 1956. – 1994.; КБЦ “Бежанијска Коса“ 1994. – 1998.; Директор Биомедицинских студија Европског центра за мир и развој Универзитета за мир Уједињених Нација и председник Програмског савета његове Интернационалне летње кардиолошке школе ( I –XI, од 2009.).

Функције у САНУ
Заменик секретара ОМН од 26.5.1976. до 21.1.1988. Секретар ОМН и члан Председништва САНУ од 21.1.1988. до 29.5.1996.

Приступна академска беседа
Урођене срчане мане и њихова плућна циркулација. Одржана 26.10.1984. /није штампана/.

Чланство у стручним удружењима
СЛД и његове секције за патологију, кардиологију и историју медицине. Академија медицинских наука СЛД,  редовни члан од оснивања 1976.; Матица српска,стални члан сарадник; Удружење патолога Југославије, председник1994-1998; Европско друштво патолога (члан Саветодавног одбора 1997 – 2012 у име Југославије, Србије и Црне Горе  и Србије); Европско удружење кардиолога; Европско удружење за кардиоваскуларну патологију, од оснивања 2000.; Удружење за атеросклерозу Србије, председник од 2001. и у име Србије члан саветодавних одбора Европског и Интернационалног удружења за атеросклерозу; Југословенско и српско удружење кардиолога; Медицинска балканска унија; итд.

Уреднички рад
Српски архив за целокупно лекарство; Медицинска истраживања (гл. и одг.уред.1982.- 1994. и председник Савета часописа од 1994. до 2002.);Организатор Симпозијума “Стремљења и новине у медицини“ Мед. фак. у Београду; Кардиологија (Бгд); Acta biologiae et medicinae experimentalis (Priština);Војносанитетски преглед; Acta Clinica КЦС; Срце и крвни судови (Бгд); American Journal of cardiovascular Pathology, итд.
Члан Уређивачког одбора Српске енциклопедије и уредник њене Стручне редакције за медицину, стоматологију, фармацију и ветеринарску медицину.

Био-библиографије (Годишњаци САНУ)
LXXXII за   1975, 1976, стр. 152 − 162; ХС за 1983, 1984, стр. 277 − 288; ХСV за 1988, 1989, стр. 393 − 412;  CI за 1994, 1995,стр. 341 − 365, CVI за 1999, 2000, стр. 319 – 345; CXI за 2004, 2005, стр. 323-361; CXVIII за 2011, 2012, стр. 339 – 371; CXXIII за 2016, 2017, стр.323 – 342. Библиографије за 2017, 2018, 2019 су у Билтенима Фонда.

Одбори
Одбор за кардиоваскуларну патологију, председник. Члан одбора за: Туморе урогениталног система; Хуману репродукцију; Ендокринологију и утицај природних фактора; Мултидисциплинарна истраживња шећерне болести.
Био у одборима: Међуакадемијски одбор за кардиоваскуларну патологију, председник; МА Одбор за праћење стања и проблема медицинских наука у Југославији; Одбор за праћење развоја медицинских наука у Србији, председник; Одбор за малигне туморе главе, врата и ЦНС; Одбор за сиду; Одбор за онкологију; Одбор за селен.

Признања и награде
Октобарска награда града Београда  1974. и Награда града Београда 2011; Седмојулска награда Србије 1989; Орден рада са црвеном заставом 1988; Награда “Проф. др Војислав Стојановић“ Удружења универзитетских професора и научника Србије, за изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком раду 2000; Грамата захвалности Патријарха Павла 2000; Награда „академик Б.С.Ђорђевић“ 2000; Награда „Браћа Карић“ 2003; Награде СЛД, за научно-истраживачки рад, животно дело 2010. и  највећу „Велики Печат“  2014. Почасни члан Удружења кардиолога Р.Српске 2008; Први почасни члан Удружења патолога и цитолога Србије 2016. Семелвајсова медаља Медицинског Универзитета у Будимпешти 1990.; Две златне медаље Удружења кардиолога Југославије и једна Србије 2018; Златна медаља Удружења кардиолога Руске Федерације 2015. и Босне и Херцеговине 2016; Инострани члан АНУ РС од 2008. и Почасни члан Мађарске академије наука  2016; Сретењски орден првог степена – за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у области медицинских наука 2023.

Биографија
Библиографија 1958–2023

Снимак ТВ емисије  „Портрет академика Кањуха – Чувар шерца“ можете погледати на следећем линку: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8uv3x95r4AhWBIMUKHWetBHk4ChC4AnoECAQQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbpe9IISDfPw&usg=AOvVaw2Dn4szr4xLhGqD3IhMZIM4

ТВ емисија посвећена раду академика Кањуха „Европа и Срби“: СНИМАК

Церемонија уручења награде Фондације „Браће Карић“ академику Кањуху: СНИМАК