Тибор Касаи (Kassai Tibor)
Ветеринар
Мишколц, 5. 9. 1930.

инострани члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 27. 10. 1994.

Област рада
Ветеринарска паразитологија и имунологија

Запослење
Ветеринарски факултет Универзитета у Будимпешти, редовни професор (1980) у пензији

Чланство у другим академијама
Мађарска академија наука

Чланство у стручним удружењима
Друштво паразитолога Мађарске, председник (1972); почасни председник; Европска федерација паразитолога; Светска федерација паразитолога; Бугарско друштво паразитолога, почасни члан; Немачко друштво паразитолога; Европско удружење паразитолога, почасни председник; Словачко друштво паразитолога, почасни члан

Уреднички рад
Parasitologica Hungarica; Folia parasitologica (Праг); Helmintologia (Братислава); Helmintological Apstracts; Annales de Parasitologie humaine et comperee