РЕНЕ КАСЕН (Cassin Rene Samuel)
Правник и политиколог;
Бајон (Доњи Пиринеј), 5. 10. 1887 – Париз, 20. 2. 1976

професор универзитета, у Лилу (1920–1929) и Паризу (1929–1960); дипломата и министар правде и просвете; председник Европског суда за људска права (European Court of Human Rights, Strasbourg), (1959–1968), Арбитражни суд у Хагу

САНУ: Одељење друштвених наука: инострани члан од 27. 4. 1972.

Признања: Нобелова награда за мир (1968); Награда УН за људска права, Орден југословенске заставе са лентом; Велики крст Легије части; Почасни доктор универзитета у Оксфорду (1945); Мајенсу (1963); Јерусалиму (1968); Бостону (1969)

Фотографија: САНУ Ф-565/1–2