Зоран Кнежевић
астрономија (небеска механика)
Осијек, 1949.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 5. новембра 2009.; редовни од 5. новембра 2015.

Школска спрема
Основне магистарске и докторске студије: Природно-математички факултет Универзитета у Београду. Докторирао 1989. год.

Запослење
Астрономска опсерваторија у Београду 1973 – 2016.
Директор 2002 – 2014.

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења за математику, физику и геонауке (од 2015).
Председника Академијског одбора за науку САНУ (од 2017).

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за науку; Академијски одбор за динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића. Одсек за физику.

Приступна академска беседа
Quo vadis mechanica coelestis? 10. мај 2016.

Чланство у стручним удружењима
International Astronomical Union (president of Commission 7 for Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 2009 – 2012), American Astronomical Society (Division for Planetary Sciences, Division for Dynamical Astronomy), Друштво астронома Србије, Друштво физичара Србије.

Уреднички рад
Serbian Astronomical Journal (главни и одговорни уредник 2002-2014), Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (главни и одговорни уредник 2002 – 2014). Коуредник три зборника радова међународних научних скупова.

Признања и награде
Награда за допринос развоју Астрономске опсерваторије 1996. и 2017. године. Награда за научни рад Астрономске опсерваторије 2013. године. Астероид (3900) Knežević.

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXVI за 2009, 2010, стр. 313-329.
Допуна у Годишњаку САНУ CXXIII за 2016, стр. 277-282.