Зоран Кнежевић
Астрономија (небеска механика)
Осијек, 1949.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.
За редовног члана изабран 5. 11. 2015.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне (1972), магистарске (1976) и докторске студије (1989)

Запослење
Астрономска опсерваторија у Београду (1973–2016); директор (2002–2014)

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења за математику, физику и геонауке (2015−2020);
Председник Академијског одбора за науку САНУ (2017−2022);
Генерални секретар САНУ (2020–2023) ;
Председник САНУ (2023–)

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за науку; Академијски одбор за динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића; Одсек за физику

Приступна академска беседа
Quo vadis mechanica coelestis? (10. 5. 2016)

Чланство у стручним удружењима
International Astronomical Union (president of Commission 7 for Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 2009–2012); American Astronomical Society (Division for Planetary Sciences, Division for Dynamical Astronomy); Друштво астронома Србије; Друштво физичара Србије

Уреднички рад
Serbian Astronomical Journal, главни и одговорни уредник (2002‒2014); Publications of  the Astronomical Observatory of Belgrade, главни и одговорни уредник (2002‒2014); коуредник три зборника радова међународних научних скупова

Признања и награде
Награда за допринос развоју Астрономске опсерваторије (1996, 2017);
Награда за научни рад Астрономске опсерваторије (2013);
Астероид (3900) Knežević

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXVI за 2009, 2010, стр. 313‒329;
Допуна у Годишњаку САНУ CXXIII за 2016, стр. 277‒282.