Зоран Кнежевић
астрономија (небеска механика)
Осијек, 1949.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.
За редовног члана изабран 5. 11. 2015.

Школска спрема
Основне, магистарске и докторске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду. Докторирао 1989. године.

Запослење
Астрономска опсерваторија у Београду (1973–2016).
Директор (2002–2014).

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења за математику, физику и геонауке (од 2015).
Председник Академијског одбора за науку САНУ (од 2017).

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за науку; Академијски одбор за динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића. Одсек за физику.

Приступна академска беседа
Quo vadis mechanica coelestis? (10. мај 2016).

Чланство у стручним удружењима
International Astronomical Union (president of Commission 7 for Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 2009–2012), American Astronomical Society (Division for Planetary Sciences, Division for Dynamical Astronomy), Друштво астронома Србије, Друштво физичара Србије

Уреднички рад
Serbian Astronomical Journal, главни и одговорни уредник (2002‒2014), Publications of  the Astronomical Observatory of Belgrade, главни и одговорни уредник (2002‒2014); коуредник три зборника радова међународних научних скупова.

Признања и награде
Награда за допринос развоју Астрономске опсерваторије (1996, 2017).
Награда за научни рад Астрономске опсерваторије (2013). Астероид (3900) Knežević.

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXVI за 2009, 2010, стр. 313‒329.
Допуна у Годишњаку САНУ CXXIII за 2016, стр. 277‒282.