Десанка Ковачевић-Којић
национална историја средњег века, помоћне историјске науке
Сарајево, 1925.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
редовни члан САНУ од 27. 10. 1994.

Школска спрема
доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 1956.

Запослење
пензионер, професор универзитета, Филозофски факулет у Сарајеву редовни од 1969; Историјски институт САНУ, спољни сарадник, 1993.

Приступна академска беседа
Трговачке књиге браће Кабужић – извор за привреду српске државе, одржана 31. 05. 1995. (изашла и као књига Споменик САНУ 138)

Чланство у стручним удружењима
Међународна комисија за историју градова, стални члан од 1979.

Признања и награде
награда Веселин Маслеша; 27-јулска награда БиХ за науку; награда Владимир Ћоровић за животно дело

Биографија и библиографија
Год. / САНУ 102 (1996) 527-534;
С. Мереник, Библиографија радова Академика Десанке Ковачевић Којић, Београд, САНУ, 2014, 45.

Чланство у другим академијама
АНУ БиХ, дописни од 1975, редовни 1981; један од оснивача АНУРС (1993) и њен члан ван радног састава (1996).