Десанка Ковачевић-Којић
Национална историја средњег века, помоћне историјске науке
Сарајево, 3. 10. 1925.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
За редовног члана изабрана 27. 10. 1994.

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, одељење за историју, основне студије (1950), доктор историјских наука (1956)

Запослење
Филозофски факулет Универзитета у Сарајеву, редовни професор (1969); Историјски институт САНУ, спољни сарадник (1993); пензионер

Приступна академска беседа
„Трговачке књиге браће Кабужић – извор за привреду српске државе”, одржана 31. 5. 1995. (објављена као Споменик САНУ 138)

Чланство у стручним удружењима
Међународна комисија за историју градова (1979)

Чланство у другим академијама
АНУ БиХ, дописни члан (од 1975), редовни (1981); један од оснивача АНУРС (1993) и њен члан ван радног састава (1996)

Признања и награде
Награда „Веселин Маслеша“;
27-јулска награда БиХ за науку;
Награда „Владимир Ћоровић“ за животно дело

Биографија и библиографија
Год. / САНУ 102 (1996) 527−534;
С. Мереник, Библиографија радова академика Десанке Ковачевић Којић, Београд, САНУ, 2014, 45.