Милош Којић
Инжењер машинства
Закута, гружанско село, 24. 12. 1941.

редовни члан

Одељење техничких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 5. 11. 2009.
Редовни члан од 8. 11.  2018.

Област рада
Нумеричке методе (метода коначних елемената, безмрежне и дискретне методе) и развој софтвера, методе интеграције напона за инжењерске материјале и биоматеријале, флуиди и поља физичких величина, спрегнути проблеми, моделирање на више скала

Школска спрема
Машински факултет, Одељење у Крагујевцу, основне студије (1964), дипломирани инжењер; Природно-математички факултет Универзитета у Београду,  магистар мехничких наука (1969); Rice University, Houston, Texas, доктор техничких наука (1972)

Запослење
The Methodist Hospital Research Institute, Хјустон, редовни професор наномедицине;
Машински факултет у Крагујевцу, редовни професор (1964-2007) у пензији; Истраживачко-развојни центар за биоинжењеринг у Крагујевцу, директор (2008-); Универзитет Харвард, Senior Research Scientist, (2001-);
Research Professor, University of Texas Medical Center at Houston (2007–2010);
Research Engineer (ADINA R&D), Бостон (1985-1988, 1990);
Научни саветник Института за аутомобиле „Застава” (1975–2000)

Чланство у стручним удружењима
Српско друштво за рачунску механику, председник; Друштво за механику Србије, члан председништва; Јужнословенска академија нелинеарних наука; Инжењерска академија Србије; European Community on Computational Methods in Applied Sciences, члан управног одбора (2009–2015); Немачко друштво за механику и математику GAMM; International Academy for Nonlinear Sciences; European Society for Mechanics; Савез инжењера и техничара Србије

Уреднички рад
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, уредник; члан уређивачког одбора: Computers and Structures, Journal of Pharmacology & Pharmacy

Признања и награде
Награда за допринос развоју „Застава” (1984);
Награда Привредне коморе Крагујевца за развој града (1992);
Диплома Града Крагујевца (1994);
Златна значка Друштва инжењера и техничара Србије (2001);
Плакета Светог Ђорђа Града Крагујевца за 2019. годину;
Светосавска награда Универзитета у Крагујевцу за животно дело (2020)