Милош Којић
инжењер машинства
Закута, Гружанско село, 24.12.1941.

редовни члан

Одељење техничких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење техничких наука: дописни члан од 5. новембра 2009; редовни члан од 8. новембра 2018. године

Област рада
Нумеричке методе (метода коначних елемената, безмрежне и дискретне методе) и развој софтвера, методе интеграције напона за инжењерске материјале и биоматеријале, флуиди и поља физичких величина, спрегнути проблеми, моделирање на више скала.

Школска спрема
Дипломирани инжењер (МФ Београд, Одељење у Крагујевцу, 1964), магистар мехничких наука (ПМФ у Београду, 1969), доктор техничких наука (Rice University, Houston, Texas, 1972)

Запослење
Редовни професор у пензији, Машински факултет у Крагујевцу (1964-2007); Истраживачко-развојни центар за биоинжењеринг у Крагујевцу, од 2008; Senior Research Scientist, Harvard University, од 2001; Scientist, The Methodist Hospital Research Institute, Houston, од 2010; Research Professor, University of Texas Medical Center at Houston, 2007-2010; Research Engineer (ADINA R&D), Boston, 1985-1988, 1990; Научни саветник Института за аутомобиле “Застава” (1/3, 1975-2000).

Чланство у стручним удружењима
Српско друштво за рачунску механику, председник; Друштво за механику Србије, члан председништва; Јужнословенска академија нелинеарних наука; Инжењерска академија Србије; Managing Board, European Community on Computational Methods in Applied Sciences; GAMM

Уреднички рад
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Уредник; Члан уређивачког одбора: Computers and Structures, Journal of Pharmacology & Pharmacy

Признања и награде
Награда за допринос развоју, “Застава”, 1984; Награда Привредне коморе Крагујевца за развој Града, 1992 ; Диплома Града Крагујевца, 1994; Златна значка Друштва инжењера и техничара Србије, 2001.