МИЛОСАВЉЕВИЋ ИЛИЈА КОЛАРАЦ
Колари код Смедерева, ??? 1800 – Београд, 6. 10. 1878

Трговац и народни добротвор

ДСС: почасни члан од 21. 1. 1862.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (В. Ћоровић). – Поменик, 264–269 (M. Ђ. Милићевић). – EJ 5 (M. Obradović).

Фотографија: САНУ–ФД 254