ПЕТАР КОЛЕНДИЋ
Историчар књижевности и уметности;
Дубровник, 17. 9. 1882 – Београд, 14. 4. 1969

др филозофије, професор универзитета (Скопље и Београд)

СКА: дописник Академије философских наука од 15. 2. 1932; прави члан Академије философских наука од 2. 3. 1946.

САНУ: редовни члан Одељења литературе и језика од 22. 3. 1948; члан Одбора за вођење послова Академије од 3. 5. до 17. 7. 1947; секретар Одељења литературе и језика од 15. 3. 1951. до 21. 12. 1961.

Приступна беседа: Приступну беседу није одржао.

Биографија, библиографија: СКА Год. 40 (1932) 179–188 и 69 (1964) 365–367. – LPJ 3 (М. М. Nikolić). – ЕСИ 444–445 (3. Бојовић). – Год. СФФ 1 (1930) 325–326 (Аноним). – ПКЈИФ 14 (1934) 237–238 (Д. Павловић). – ПКЈИФ 20 (1954) 156–162 (M. Симоновић и M. Пантић). – П. Колендић: Из старог Дубровника. Бгд 1964. Стр. 271–282 (M. Пантић)

Некролог: ЈФ 27 (1968–1969) 763–764 (Б. М. Николић). – Гл. САНУ 21 (1970) 7–9 (С. Радојчић). – BSci Sec. В. 6 (1970) 231–232 (M. Pantić). – Filologija 6 (1970) 393 (A. Djamić).

Фотографија: САНУ–Ф 227, 227/1–5