БЛАЖЕ КОНЕСКИ
лингвиста и историчар књижевности
Небрегово код Прилепа, 19.12.1921 – Скопље, 07.12.1993

професор универзитета; Филозофски (односно Филолошки) факултет у Скопљу (шеф Катедре за македонски језик, декан, ректор Универзитета од 1958 до 1960)

САНУ: Одељење литературе и језика = Одељење језика и књижевности: дописни члан од 5.12.1963; члан ван радног састава према Закону о САНУ од 7.5.1976.

Приступна беседа: саопштење: За неки морфолошки пречки на фонетските промени во македонскиот јазик. Посебна издања / САНУ. Споменица. 377 : 26 (1964) 99–109.

Одбори: Међуакадемијски одбор за израду лингвистичких и дијалектолошких атласа

Признања: dr hc Универзитета у Чикагу, Вроцлаву и Кракову. Награда АВНОЈа, 1966; Хердерова награда, 1971; Октобарска награда Македоније, 1965; Специјална Вукова наград, 1987; Његошева награда, 1975, итд. Орден заслуга за народ са златном звездом; Орден Републике са златним венцем, итд.

Некролог: Год. / САНУ 100 (1994) 477–481 (Р. В. Ивановић)

Фотографија: САНУ Ф-573